– Hiện tại công ty không có chính sách đổi trả hàng hoá.

– Hàng hoá đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.